About  CCTV移动传媒-广场频道

Provider: Nettv    District belong to:中央電視台     2020-02-02 20:46

  “CCTV移动传媒-广场频道”是CCTV移动传媒针对城市广场大屏幕开办的户外电视媒体网络,为户外流动人群及时提供实用信息和丰富多彩的视频节目。
 
      目前,已覆盖位于香港荃湾、旺角、中环等地的六个办证大厅的电视终端。
 

Related

LIVE

CCTV移动传媒

CCTV移动传媒
LIVE

CCTV移动传媒

CCTV移动传媒
LIVE

CCTV移动传媒

CCTV移动传媒
LIVE

CCTV移动传媒

CCTV移动传媒
LIVE

CCTV移动传媒

CCTV移动传媒
LIVE

CCTV移动传媒

CCTV移动传媒
LIVE

CCTV移动传媒

CCTV移动传媒
LIVE

CCTV移动传媒

CCTV移动传媒
SiteMap Submit Sponsor us